ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนจันทรุฯ
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนจันทรุฯ
       
วิทยฐานะ / ตำแหน่ง จำนวน
ผู้อำนวยการ 1
รองผู้อำนวยการ 4
ครู คศ.4 1
ครู คศ.3 62
ครู คศ.2  12
ครู คศ.1 16
ครูผู้ช่วย 3
พนักงานราชการ 5
ครูอัตราจ้าง 6
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 6
รวม 116

ข้อมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2564